Pravidla vánočního prodeje kaprů

Stánek s Vánočním Třeboňským kaprem.

Podmínky pro stánkový prodej kaprů jsou upravené zákonem. Prodejci nepotřebují speciální osvědčení, ale jejich povinnosti v souvislosti se zajištěním podmínek pro stánkový prodej vánočních kaprů případně způsob zacházení s kapry kontrolují veterináři.

Podmínky stánkového prodeje kaprů

Pravidla vánočního prodeje ryb na stáncích upravuje novela veterinárního zákona č.48/2006 Sb., která nabyla účinnosti 27.2. 2006. Osoba, která má v úmyslu provozovat stánkový prodej vánočních kaprů, musí krajské veterinární správě, případně Městské veterinární správě v Praze oznámit termín a místo prodeje ryb. Oznámení vánočního stánkového prodeje ryb není zpoplatněno a prodejci jsou u příslušné veterinární správy zapsáni ve speciálním seznamu „Stánkový sezónní prodej ryb“.

Zajištění prodejního místa s vánočními kapry

Povinnosti, které souvisejí se zajištěním prodejního místa stánkového prodeje kaprů, jsou dány vyhláškou č. 375/2003 Sb. Vánoční stánky s kaprem musí být vybaveny váhami a prodejním pultem s dobře čistitelnou a omyvatelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji. Kádě s kapry musí být dostatečně veliké a nesmí být přeplněné v souladu s požadavky na pohodu zvířat a jejich ochranu před týráním. Prodejce musí také rybám zajistit dostatek čerstvé vody, která káděmi protéká a současně zajišťuje okysličování vody. Dále musí být zajištěný co nejkratší odtok vody do kanalizace. Pro případnou kontrolu musí mít každý prodejce doklad o nabytí ryb (dodací list, doklad o převzetí).

V případě, že bude prodejce ryby usmrcovat, kuchat případně i porcovat, musí mít navíc další vybavení, které s těmito operacemi souvisí – paličku na usmrcování kaprů, stěrky, nože, řádně označené a uzavíratelné nádoby na pevný odpad (šupiny, žábry, vnitřnosti). Pracovníci, kteří usmrcují případně kuchají, musí mít zdravotní průkaz a předepsané ochranné pomůcky (gumové rukavice, omyvatelná zástěra, holinky).

Usmrcování kaprů na stáncích

Usmrcování ryb na stáncích může probíhat pouze schváleným způsobem na přání zákazníka. Kapr se nejprve omráčí tupým úderem na temeno hlavy a následně vykrví přetnutím žáber či velkých cév za hlavou. V žádném případě se nesmí provádět zabíjení kaprů do zásoby. Státní veterinární správa ČR každoročně zákazníkům doporučuje odborné usmrcení kaprů na stánku před nošením živých kaprů domů, kdy strádají nejen přenosem v tašce, ale i případným pobytem ve vaně.

Pravidla zacházení s kapry

Prodejci vánočních kaprů při zacházení s živou rybou musí samozřejmě dodržovat požadavky zákona o ochraně zvířat před týráním (č. 246/1992 Sb.) Kromě dodržování schváleného postupu zabíjení se ryby nesmějí brát za skřele, za živa odšupinovávat či zkoumat jejich pohlaví vytlačováním mlíčí nebo jiker.

Co s neprodanými kapry?

Neprodané vánoční kapry rozhodně není vhodné vypouštět zpět do rybníků či do řeky. Ryby určené pro vánoční prodej byly na podzim vyloveny z rybníků a při sádkování nespí a ztrácejí zásobní látky. Při případném vypuštění by uhynuly. Neprodané ryby je tedy nutné nabídnou někomu, kdo je spotřebuje (zpracovatelský závod, zoologická zahrada apod).

Podrobné informace o stánkovém sezónním prodeji ryb získáte na příslušných krajských veterinárních správách nebo na Městské veterinární správě v Praze, případně na stránkách Ministerstva zemědělství České republiky.

Vložte nový kometář

Vložte komentář či dotaz. U článku - Pravidla vánočního prodeje kaprů - zatím není zveřejněn žádný komentář.

Komentář

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Rybářství Třeboň a.s.

Držitelem chráněného zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007 je společnost Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Aktuality

Informace k podzimním výlovům

Informace k výlovům třeboňských rybníků na podzim 2021. Všechny výlovy, včetně Rožmberka, budou bez doprovodných programů.

14.09.21 / Aktuality

Třeboňský kapr v Praze

Třeboňského kapra a další sladkovodní ryby z třeboňských rybníků koupíte také v Praze na Sádkách Lahovice. Otevřeno celoročně.

30.03.21 / Aktuality

Tip na výlet neznámou Prahou

Tip na výlet do přírody v Praze, při nichž můžete objevit zajímavá místa a pořídit živého Třeboňského kapra na velikonoční stůl.

30.03.21 / Aktuality

Sportovní rybolov - začátek sezony

Rekreační rybaření na rybnících Hejtman, Staňkovský a Nový Kanclíř začíná 1. dubna 2021.

18.03.21 / Aktuality

Partneři

Třeboň a Třeboňsko

Partnerem Rybářství Třeboň pro pořádání Rybářských slavností je provozovatel portálu Trebonsko.cz společnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

Třeboňský kapr

Rybářství Třeboň a.s. je partnerem rybářského závodu s názvem Třeboňský kapr.

Produkty z Třeboňského kapra

Doporučené recepty