Rybník Svět

  • Katastrální území: Třeboň
  • Katastrální výměra: 215 ha
  • Vodní tok: Spolský potok
  • Plocha povodí: 84,6 km^2
  • Kóta hladiny: 435,630 m n. m.
  • Stálý objem vody (stálý prostor): 3,33 mil. m^3
  • Výpust: 2 litinové trouby o průměru 110 cm, hrazené kruhovými litinovými lopatami průměru 130 cm
  • Vznik: 1571 – 1573

Podzimní výlov Světa

Popis a současnost

Svou rozlohou 215 ha je rybník Svět sedmým největším rybníkem Třeboňska. Nachází se na jižním okraji města Třeboně. Jeho polohu a velikost určuje mohutná hráz, která chrání město a přilehlé území před povodněmi. Rybník má nepravidelný tvar, který odpovídá přirozené ploše zatopení vodou. Je napájen ze Spolského potoka a z Opatovického rybníka.

Rybník je využíván přednostně pro rybochovné účely. Loví se ve dvouletých cyklech. Od 20. století slouží částečně jako rekreační plocha. Využívá se k rekreaci, sportu; pravidelně zde probíhají závody ve veslování a vyhlídkové jízdy motorovou lodí.

Rybník Svět na mapě

Historie rybníka Svět

Historie rybníka Svět je vázána na samo město. Do Třeboně přichází roku 1570 Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan s představou postavit rozlehlý rybník, sahající až k městským branám. Když přednesl rožmberskému panstvu svůj velkolepý projekt, většina měšťanů byla proti stavbě, Krčína však podpořil sám Vilém z Rožmberka; a mohlo se začít stavět. Společně s Krčínem rybník zakládal třeboňský hejtman Jan Černý z Vinoře.

Rybník se stavěl v letech 1571 – 74. Byly zatopeny rozsáhlé plochy, močály u Spolského rybníka, pole, louky. Pod vodou zmizelo i Svinenské předměstí, kaple sv. Alžběty, augustiniánský špitál. Krčín byl za tuto stavbu již v průběhu stavby poměrně hodně kritizován, a proto rybník dostal jméno Nevděk. Tento rybník byl vlastně spojen s Opatovickým rybníkem, a měl celkovou rozlohu 360 ha. Nevděk byl svou velkou vodní plochou hrozbou pro město Třeboň, a proto Krčín přistoupil v roce 1574 ke stavbě Spolského rybníka a byl oddělen Opatovický rybník. Vznikl rybník Svět.

Rybník Svět byl ve své historii protržen jednou, a to při povodni roku 1890. Tehdy se protrhly všechny rybníky nad ním, včetně Spolského.

Rybník Svět – technické údaje

Rybník Svět je významnou technickou památkou. Základním stavebním prvkem tohoto vodohospodářského díla je mohutná hráz. Hráz lemuje severní a východní stranu rybníka a tyto strany svírají spolu téměř pravý úhel. Celková délka hráze je 1525 m, hráz je místy v základně široká až 60 m. Základová rýha hráze je vyplněná nepropustnou zhutnělou zeminou, neboť podloží hráze je rašelinné povahy. Hráz je nasypána z místních materiálů. Minimální šířka hráze v koruně je 6 metrů, maximální 13 m. Niveleta (nadmořská výška) hráze je vyrovnaná na úrovni necelých 439 m. n. m. Výška hráze je nejvyšší u základu hlavní výpusti, kde dosahuje 11,4 m.

Hlavní výpust (vazba) rybníka na začátku severní hráze byla postavena podle projektu ing. Jindřicha Šimana v letech 1929 – 1930, a to v místě původní výpusti, protože nebylo žádoucí měnit odtokový systém, výhodný nejen z rybářského, ale i vodohospodářského hlediska. Základ výpusti tvoří dřevěné rošty uložené na pilotech a doplněné kamennou rovnaninou. K vypouštění vody slouží dvě litinové trouby, opatřené betonovým pláštěm. Hrazeny jsou dvěma kruhovými litinovými lopatkami. Pohyb lopatek je mechanický, a proto je životnost této výpusti téměř neomezená. Součástí výpusti jsou i drážky provizorního hrazení a dvě česlové stěny proti unikání ryb. Před touto výpustí je také loviště a kádiště.

Vedlejší (jalová) výpust je umístěna v polovině východní části hráze. Slouží k vypouštění velkých vod do Zlaté stoky. Postavena byla ke konci 19. století po velké povodni z roku 1890. Její konstrukce je kamenná a tvoří ji lícované kvádrové zdivo. Jedná se o dvě šikmé (skloněné) lopaty zhotovené podle návrhu schwarzenberského stavitele Spiesse, které uzavírají původní dřevěné trouby. Výpust je zaústěna do potrubí, odtud voda odtéká krátkým náhonem do Zlaté stoky.

Na konci východní hráze byl po povodni roku 2002 vybudován bezpečnostní přeliv pro odvedení velkých vod mimo město na Mokré louky.

Zajímavosti od Světa

Proti přístavišti výletních lodí u města je původní ostrov, na kterém je stále funkční středověká studna vyhloubená pro místní pivovar, založený v roce 1379. (V době vzniku studny ještě rybník neexistoval.)

Po části hráze rybníka vede místní komunikace a navazuje zde areál rybářských sádek. Hráz je téměř po celé své délce osázena krásnými vzrostlými duby a spolu s přiléhajícím zámeckým parkem tvoří přirozený celek, který přechází do lesoparku podél jižního okraje rybníka. V parku stojí významná stavební památka z 19. století, Schwarzenberská hrobka.

Kolem celého rybníka Svět vede vycházková trasa naučné stezky Cesta kolem Světa. Trasa je dlouhá 14 km a má celou řadu zastávek a informačních tabulí, které návštěvníky seznamují s historií rybníka Svět a s rybníkářstvím na Třeboňsku.

U Světa jsou dvě koupaliště; na severní straně je velká pláž, na jižním břehu je menší koupaliště Ostende.

Rybník Svět protíná 49. rovnoběžka severní šířky.


Komentáře

Rybářství Třeboň a.s. - #
2.04.19

Dobrý den,
rybník Svět se v roce 2019 lovit nebude.

Naděžda Vymazalová - #
31.03.19

Kdy se letos loví rybník Svět (2019)?

Rybářství Třeboň a.s. - #
25.09.17

Dobrý den, v roce 2017 se rybník Svět neloví. Termíny výlovů Rybářství Třeboň a.s. jsou k dispozici na webu: https://www.trebon.rybarstvi.cz/podzimni-vylov-rybniku.

miroslav steinhauser - #
24.09.17

Kdy se loví rybník Svět?

Lankašovi - #
15.11.14

Dobrý den.
„Rybník Svět“tvoří neodmyslitelnou kulisu města Třeboně a lze se jen sklonit před technickým umem našich předků.Do Třeboně se rádi s manželkou vracíme nejen do lázní,ale pokud to jde i na výlov Rožumberka nebo Světa.

Komentáře

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Rybářství Třeboň a.s.

Držitelem chráněného zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007 je společnost Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Aktuality

Třeboňský kapr v Praze po celý rok

Třeboňského kapra a další sladkovodní ryby z třeboňských rybníků dostanete celoročně i v Praze na Sádkách Lahovice.

12.04.24 / Aktuality

Sportovní rybolov - začátek sezony 1. 3.!

Rekreační rybaření na rybnících Hejtman, Staňkovský, Nový Kanclíř i Táborský začíná 1. března 2024.

21.02.24 / Aktuality

Výlov rybníka Rožmberk 2024

Na rybníku Rožmberk bude opět podzimní slavnostní výlov, a to ve dnech 11. až 13. října 2024.

8.02.24 / Aktuality

Velikonoční prodej Třeboňského kapra

Informace k velikonočnímu prodeji kaprů 2024 na sádkách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

7.02.24 / Aktuality

Partneři

Třeboň a Třeboňsko

Partnerem Rybářství Třeboň pro pořádání Rybářských slavností je provozovatel portálu Trebonsko.cz společnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

Třeboňský kapr

Rybářství Třeboň a.s. je partnerem rybářského závodu s názvem Třeboňský kapr.

Produkty z Třeboňského kapra

Doporučené recepty