Třeboňský kapr – chráněné označení Evropské Unie

Třeboňský kapr užívá od roku 2007 jedno z významných ochranných označení Evropské unie, které je určené pro zemědělské a potravinářské výrobky. Tato ochranná značka nese název chráněné zeměpisné označení a vztahuje se na produkty, jejichž kvalita, pověst či jiná vlastnost úzce souvisí s místem původu.

Chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr

Tradiční výrobek jihočeského rybníkářství, Třeboňský kapr (Wittingauer Karpfen), užívá evropskou známku Chráněné zeměpisné označení od roku 2007. Ve vymezené zeměpisné oblasti Třeboňska probíhá rozmnožování, chov a sádkování Třeboňského kapra. Následné zpracování v některých případech probíhá i mimo vymezenou oblast. Získání evropského ochranného označení ještě více podpořilo známou kvalitu jihočeských sladkovodních ryb a zároveň umožňuje snadnější orientaci zákazníků v Evropě, především v Německu a ve Francii.

Další ocenění Třeboňského kapra

Značka Třeboňský kapr se těší své oblibě nejen u nás, ale i za hranicemi už více než sto let. Již na konci 19. století byli kapři z Třeboňska dováženi na trhy v Německu a ve Vídni. Mezinárodně je označení Třeboňský kapr chráněno od roku 1967.

Význam označování zemědělských výrobků a potravin

Celá řada zemědělských a potravinářských výrobků získává u spotřebitelů dobrou pověst, která mnohdy přesahuje hranice oblasti či státu. Spotřebitel si pak spojuje určitá označení s vysokou kvalitou a požadovanými vlastnostmi produktu. Různé druhy chráněných označení umožňují ochranu výrobců před zneužíváním dobrého jména jejich značky a zároveň umožňují zákazníkům lepší orientaci v nabídce produktů.

Chráněná označení v rámci EU

V rámci Evropské unie funguje od roku 1993 systém chráněných označení potravinářských a zemědělských výrobků, které si získaly věhlas v zemích Evropské unie. Tato označení jsou rozdělena do tří kategorií.

Chráněné označení původu (CHOP, Protected Designation of Origin)

Toto označení je určené pro tradiční produkty, jejichž výroba je spjatá s určitým místem. Všechny fáze procesu výroby musí probíhat ve vymezené oblasti. Z českých produktů získali toto chráněné označení například Žatecký chmel anebo Český kmín)

Chráněné zeměpisné označení (CHZO, Protected Geographical Indication)

Toto označení se používá pro produkty, jejichž pověst, vlastnosti či jakost lze přičíst zeměpisnému původu, ale na rozdíl od označení původu stačí, aby ve vymezené oblasti probíhala alespoň jedna z fází výroby – příprava, produkce anebo zpracování. Z českých produktů kromě Třeboňského kapra toto označení získaly výrobky jako Hořické trubičky, Pardubický perník, České pivo a další.

Zaručená tradiční specialita (ZTS, Traditional Speciality Guaranteed)

Toto označení je určené pro potravinářské produkty, které jsou vyrobeny tradičním způsobem a jejich vlastnosti se odlišují od jiných výrobků stejné kategorie. Jejich výroba se nevztahuje ke konkrétní zeměpisné oblasti.

Vložte nový kometář

Vložte komentář či dotaz. U článku - Třeboňský kapr – chráněné označení Evropské Unie - zatím není zveřejněn žádný komentář.

Komentář

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Rybářství Třeboň a.s.

Držitelem chráněného zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007 je společnost Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Aktuality

Třeboňský kapr v Praze po celý rok

Třeboňského kapra a další sladkovodní ryby z třeboňských rybníků dostanete celoročně i v Praze na Sádkách Lahovice.

12.04.24 / Aktuality

Sportovní rybolov - začátek sezony 1. 3.!

Rekreační rybaření na rybnících Hejtman, Staňkovský, Nový Kanclíř i Táborský začíná 1. března 2024.

21.02.24 / Aktuality

Výlov rybníka Rožmberk 2024

Na rybníku Rožmberk bude opět podzimní slavnostní výlov, a to ve dnech 11. až 13. října 2024.

8.02.24 / Aktuality

Velikonoční prodej Třeboňského kapra

Informace k velikonočnímu prodeji kaprů 2024 na sádkách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

7.02.24 / Aktuality

Partneři

Třeboň a Třeboňsko

Partnerem Rybářství Třeboň pro pořádání Rybářských slavností je provozovatel portálu Trebonsko.cz společnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

Třeboňský kapr

Rybářství Třeboň a.s. je partnerem rybářského závodu s názvem Třeboňský kapr.

Produkty z Třeboňského kapra

Doporučené recepty