Třeboňský kapr

Třeboňský kapr

Rybí značku Třeboňský kapr můžeme bezpochybně zařadit mezi nejznámější produkty českého rybníkářství. Vysoká kvalita Třeboňského kapra je dána především chovem v čistém prostředí Třeboňské pánve a používáním tradičních technologií chovu ryb, založených na přirozené rybniční potravě. Uznání kvality a jedinečnosti se tato jihočeská ryba dočkala i ze strany Evropské unie, když v roce 2007 bylo rozhodnuto o zápisu chráněného zeměpisného označení Třeboňský kapr.

Třeboňský kapr – chráněné označení Evropské Unie

Třeboňský kapr užívá od roku 2007 jedno z významných ochranných označení Evropské unie, které je určené pro zemědělské a potravinářské výrobky. Tato ochranná značka nese název chráněné zeměpisné označení a jak naznačuje samotný název, vztahuje se na produkty, jejichž kvalita, pověst či jiná vlastnost úzce souvisí s místem původu. Na národní úrovni byla Třeboňskému kapru udělena značka kvality pro české potraviny a zemědělské produkty – KLASA.

Tradice spojené s kaprem

K českým Vánocům neodmyslitelně patří kapr, který je nedílnou součástí štědrovečerní večeře. Při chystání této slavnostní chvíle se schovávají kapří šupiny pod talíř, aby přinesly štěstí. Kapr byl v minulosti kromě Vánočních svátků také vyhledaným pokrmem v době Velikonoc.

Historie označení Třeboňský kapr

Třeboňský kapr je nejznámějším produktem třeboňského rybníkářství, které se může pochlubit historií chovu kaprů sahající až do 14. století. Název Třeboňský kapr, kterým se označují ryby se specifickými vlastnostmi, se používá již více než 100 let. Značka Třeboňský kapr se dočkala svého uznání i ze strany Evropské unie.

Historie rybníkářství a chovu kapra na Třeboňsku

Chov kapra na Třeboňsku se může pochlubit dlouhou tradicí, která přesahuje sedm století a je spojena se jmény několika významných českých rybníkářů. K nejslavnějším patří Štěpánek Netolický, který na počátku 16. století začal se systematickým budováním třeboňské rybniční sítě, na jeho práci úspěšně navázal slavný rybníkář Jakub Krčín z Jelčan. Jako nestor moderního českého rybníkářství je označován Josef Šusta, který působil na třeboňském panství v druhé polovině 19. století. Šusta navázal na slavné období třeboňského rybníkářství v 16. století a na základě svých výzkumů zavedl mnoho nových metod, které se používají v chovu třeboňského kapra až dodnes.

Stavba těla kapra

Kapr obecný se vyskytuje v několika barevných i tvarově odlišných formách díky dlouhodobému procesu šlechtění. Mezi typické znaky, které jsou společné všem formám, patří velké zlaté šupiny, které mohou být redukovány, dva páry vousků, velká vysunovatelná ústa přizpůsobená k získávání potravy ze dna a dlouhá hřbetní ploutev.

Biologie kapra obecného

V současnosti se kapr obecný nejčastěji vyskytuje v rybnících, kde je uměle chován a které byly i k tomuto účelu vybudovány. Původně však byla divoká forma kapra obyvatelem teplých pomalu proudících řek. Vlastnosti jako rychlý růst, velká reprodukční schopnost a odolnost při přepravě a manipulaci vedly v minulosti k velké oblibě tohoto druhu a jeho chov se stal výnosnou hospodářskou aktivitou. K tradičním produktům českého rybníkářství patří Třeboňský kapr, jehož chov je dodnes založen na získávání potravy přirozeným způsobem.

Kapří maso

Maso z Třeboňského kapra patří k velmi kvalitním potravinám, jehož vysoká nutriční hodnota vychází z jeho složení. Z dietního hlediska je v kapřím mase ceněný především obsah lehce stravitelných bílkovin a nízké množství tuků. Tuky v kapřím mase jsou zároveň zdrojem zdravotně prospěšných polynenasycených mastných kyselin řady n-3. Nezanedbatelný je i obsah vitamínů a minerálních látek.

Kapr obecný

Kapr obecný patří mezi nejhojnější a nejrozšířenější ryby na světě. Jeho chov má v Evropě a v Asii tradici přesahující 1000 let. V Číně byli kapři chování dokonce už před naším letopočtem. Kapr se stal úspěšnou produkční rybou v mnoha zemích především díky rychlému růstu a kvalitnímu masu.

Chov Třeboňského kapra

Metody chovu Třeboňského kapra vycházejí z dlouhodobé historie třeboňského rybníkářství. Tradiční způsoby jeho chovu, které jsou založené na vysokém podílu přirozené potravy v jeho výživě, příznivě ovlivňují kvalitu masa Třeboňského kapra. Z moderních technologií se v chovu Třeboňského kapra uplatňuje především metoda umělého výtěru, která zajišťuje dostatečné množství kvalitního potomstva. Celý proces chovu Třeboňského kapra, který zahrnuje rozmnožování, chov tržních ryb a sádkování probíhá v ekologicky čisté oblasti Třeboňské pánve.

Rybářství Třeboň a.s.

Držitelem chráněného zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007 je společnost Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Aktuality

Třeboňský kapr v Praze po celý rok

Třeboňského kapra a další sladkovodní ryby z třeboňských rybníků dostanete celoročně i v Praze na Sádkách Lahovice.

před 63 dní / Aktuality

Sportovní rybolov - začátek sezony 1. 3.!

Rekreační rybaření na rybnících Hejtman, Staňkovský, Nový Kanclíř i Táborský začíná 1. března 2024.

před 114 dní / Aktuality

Výlov rybníka Rožmberk 2024

Na rybníku Rožmberk bude opět podzimní slavnostní výlov, a to ve dnech 11. až 13. října 2024.

před 127 dní / Aktuality

Velikonoční prodej Třeboňského kapra

Informace k velikonočnímu prodeji kaprů 2024 na sádkách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

před 128 dní / Aktuality

Partneři

Třeboň a Třeboňsko

Partnerem Rybářství Třeboň pro pořádání Rybářských slavností je provozovatel portálu Trebonsko.cz společnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

Třeboňský kapr

Rybářství Třeboň a.s. je partnerem rybářského závodu s názvem Třeboňský kapr.

Produkty z Třeboňského kapra

Doporučené recepty