CHKO Třeboňsko

Převážná část Třeboňské pánve, která je oblastí chovu Třeboňského kapra, je chráněna formou chráněné krajinné oblasti. Přestože je krajina Třeboňska už po staletí kultivovaná člověkem, zachovaly se zde velmi cenné přírodní hodnoty, které jsou chráněné jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Výjimečnost Třeboňské přírody

Příroda Třeboňska vyniká neobvyklou pestrostí biotopů. K nejcennějším patří rozlehlá přechodová rašeliniště, původní meandrující toky řek se zaplavovanými nivami či velmi suché lokality vátých písků. Uměle vytvořená síť rybníků a umělých stok se stala nedílnou součástí třeboňské přírody. Třeboňské rybníky a na ně navazující lokality tvoří cenné mokřadní biotopy s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů.

Biosférická rezervace a CHKO Třeboňsko

O významu přírodních hodnot Třeboňska svědčí zařazení oblasti do sítě biosférických rezervací UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla vyhlášena o dva roky později – v roce 1979.

Mokřady mezinárodního významu na území Třeboňska

V CHKO Třeboňsko se nacházejí dvě mokřadní území mezinárodního významu, která jsou chráněná tzv. Ramsarskou konvencí. Jako první bylo v roce 1990 vyhlášeno území Třeboňské rybníky, v roce 1993 se připojilo území Třeboňská rašeliniště. Do mokřadů mezinárodního významu v rámci území Třeboňské rybníky je celkem zahrnuto 159 rybníků společně s přilehlými lokalitami – mokré louky, olšiny, rašeliniště ve výtopách rybníků či rákosiny. Z mezinárodního hlediska je toto území významné především jako hnízdiště případně tahová zastávka vodního ptactva.

Chráněná území sítě Natura 2000

V rámci soustavy evropských chráněných území Natura 2000 je na území CHKO vymezena ptačí oblast Třeboňsko a 16 evropsky významných lokalit z hlediska výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. K nejvzácnějším druhům Třeboňska patří vydra říční a orel mořský.

Čisté prostředí chovu Třeboňského kapra

CHKO Třeboňsko, která je oblastí chovu Třeboňského kapra, se vyznačuje čistým životním prostředím. Kapr je zde chován v kvalitní čisté vodě chovných rybníků, což je zárukou vysoké kvality a zdravotní nezávadnosti masa z Třeboňského kapra.

Vložte nový kometář

Vložte komentář či dotaz. U článku - CHKO Třeboňsko - zatím není zveřejněn žádný komentář.

Komentář

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Rybářství Třeboň a.s.

Držitelem chráněného zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007 je společnost Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Aktuality

Nábor brigádníků pro vánoční prodej kaprů

Největší certifikovaný prodejce Třeboňského kapra hledá brigádníky pro prodej kaprů na Vánoce 2018.

27.09.18 / Aktuality

Pozvánka na podzimní výlovy 2018

Přijeďte se podívat na podzimní výlov jihočeského rybníka. Doporučujeme výlovy rybníků společnosti Rybářství Třeboň a.s.

24.09.18 / Aktuality

Pozvánka na Rybářské slavnosti 2018

Od pátku 17. do neděle 19. srpna 2018 se v Třeboni konají 14. Rybářské slavnosti. Jste zváni.

7.08.18 / Aktuality

Sportovní rybolov 2018 - začátek sezony

Rybářská sezona 2018 na Staňkovském, Hejtmanu a Novém Kanclíři začíná již 30. 3.! Prodej pověření zahájen!

21.02.18 / Aktuality

Partneři

Třeboň a Třeboňsko

Partnerem Rybářství Třeboň pro pořádání Rybářských slavností je provozovatel portálu Trebonsko.cz společnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

Třeboňský kapr

Rybářství Třeboň a.s. je partnerem rybářského závodu s názvem Třeboňský kapr.

Produkty z Třeboňského kapra

Doporučené recepty