CHKO Třeboňsko

Převážná část Třeboňské pánve, která je oblastí chovu Třeboňského kapra, je chráněna formou chráněné krajinné oblasti. Přestože je krajina Třeboňska už po staletí kultivovaná člověkem, zachovaly se zde velmi cenné přírodní hodnoty, které jsou chráněné jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Výjimečnost Třeboňské přírody

Příroda Třeboňska vyniká neobvyklou pestrostí biotopů. K nejcennějším patří rozlehlá přechodová rašeliniště, původní meandrující toky řek se zaplavovanými nivami či velmi suché lokality vátých písků. Uměle vytvořená síť rybníků a umělých stok se stala nedílnou součástí třeboňské přírody. Třeboňské rybníky a na ně navazující lokality tvoří cenné mokřadní biotopy s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů.

Biosférická rezervace a CHKO Třeboňsko

O významu přírodních hodnot Třeboňska svědčí zařazení oblasti do sítě biosférických rezervací UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla vyhlášena o dva roky později – v roce 1979.

Mokřady mezinárodního významu na území Třeboňska

V CHKO Třeboňsko se nacházejí dvě mokřadní území mezinárodního významu, která jsou chráněná tzv. Ramsarskou konvencí. Jako první bylo v roce 1990 vyhlášeno území Třeboňské rybníky, v roce 1993 se připojilo území Třeboňská rašeliniště. Do mokřadů mezinárodního významu v rámci území Třeboňské rybníky je celkem zahrnuto 159 rybníků společně s přilehlými lokalitami – mokré louky, olšiny, rašeliniště ve výtopách rybníků či rákosiny. Z mezinárodního hlediska je toto území významné především jako hnízdiště případně tahová zastávka vodního ptactva.

Chráněná území sítě Natura 2000

V rámci soustavy evropských chráněných území Natura 2000 je na území CHKO vymezena ptačí oblast Třeboňsko a 16 evropsky významných lokalit z hlediska výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. K nejvzácnějším druhům Třeboňska patří vydra říční a orel mořský.

Čisté prostředí chovu Třeboňského kapra

CHKO Třeboňsko, která je oblastí chovu Třeboňského kapra, se vyznačuje čistým životním prostředím. Kapr je zde chován v kvalitní čisté vodě chovných rybníků, což je zárukou vysoké kvality a zdravotní nezávadnosti masa z Třeboňského kapra.

Vložte nový kometář

Vložte komentář či dotaz. U článku - CHKO Třeboňsko - zatím není zveřejněn žádný komentář.

Komentář

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Rybářství Třeboň a.s.

Držitelem chráněného zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007 je společnost Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Aktuality

Třeboňský kapr v Praze po celý rok

Třeboňského kapra a další sladkovodní ryby z třeboňských rybníků dostanete celoročně i v Praze na Sádkách Lahovice.

12.04.24 / Aktuality

Sportovní rybolov - začátek sezony 1. 3.!

Rekreační rybaření na rybnících Hejtman, Staňkovský, Nový Kanclíř i Táborský začíná 1. března 2024.

21.02.24 / Aktuality

Výlov rybníka Rožmberk 2024

Na rybníku Rožmberk bude opět podzimní slavnostní výlov, a to ve dnech 11. až 13. října 2024.

8.02.24 / Aktuality

Velikonoční prodej Třeboňského kapra

Informace k velikonočnímu prodeji kaprů 2024 na sádkách společnosti Rybářství Třeboň a.s.

7.02.24 / Aktuality

Partneři

Třeboň a Třeboňsko

Partnerem Rybářství Třeboň pro pořádání Rybářských slavností je provozovatel portálu Trebonsko.cz společnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

Třeboňský kapr

Rybářství Třeboň a.s. je partnerem rybářského závodu s názvem Třeboňský kapr.

Produkty z Třeboňského kapra

Doporučené recepty