Třeboňsko

Unikátní krajina Třeboňska, která je oblastí chovu Třeboňského kapra, je nerozlučně spjatá s rybníkářskou tradicí. V Třeboňské pánvi najdete více než čtyři stovky různě velkých rybníků, které zde byly postupně budovány již od 14. století. Kvalita Třeboňského kapra, jehož věhlas přesáhl nejen hranice Třeboňska, ale i České republiky, je mimo jiné výsledkem chovu v čistém přírodním prostředí zdejší krajiny.

Vymezení oblasti chovu Třeboňského kapra

Chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr, o jehož zápisu bylo rozhodnuto Evropskou komisí v roce 2007, se vztahuje na kapry, kteří jsou chováni v rybnících Třeboňské pánve. Zeměpisně je tato oblast vymezená na západě Lišovským prahem, na jihu Novohradskými horami, z východu hranicemi s Rakouskem a na severu tvoří hranici levý břeh řeky Nežárky v úseku mezi Stráží nad Nežárkou a Veselím nad Lužnicí. Páteří rybniční sítě na Třeboňsku je umělý kanál Zlatá stoka, který už po staletí zásobuje vodou z řeky Lužnice rybníky v úseku mezi Chlumem u Třeboně a Veselím nad Lužnicí.

Historický vývoj Třeboňska

Původní močálovitou krajinu Třeboňské pánve začali první obyvatelé přetvářet v druhé polovině 12. století. Výrazný rozkvět oblasti je úzce spjatý se šlechtickým rodem Rožmberků, kteří se zasloužili o zakládání rybníků ve velkém a proměnili Třeboňsko v prosperující oblast především díky chovu ryb. V minulosti největšího rozmachu dosáhlo třeboňské rybníkářství v 16. století v době působení rybníkářů Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína z Jelčan.

Třeboňské rybníkářské dědictví

Nejvýznamnější technické a kulturní památky Třeboňska, které úzce souvisí s rybníkářskou tradicí, byly v roce 2003 oficiálně nominovány k zápisu na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO pod názvem Třeboňské rybníkářské dědictví. K nominovaným památkám patří například historické centrum Třeboně, rybníky Svět a Rožmberk či umělé kanály Zlatá stoka a Nová řeka.

Význam rybníků pro krajinu Třeboňska

Početné rybníky a umělé kanály tvoří společně s rozsáhlými lesy a rašeliništi dominantní složku unikátní krajiny Třeboňska. Kromě chovu kapra a ostatních druhů sladkovodních ryb plní rybníky mnoho dalších funkcí. Podílejí se například na zadržování vody v krajině. Neméně významná je jejich ochranná funkce před povodněmi, kdy slouží jako retenční nádrže.

Přestože byla krajina Třeboňska po staletí přeměňována člověkem budováním husté rybniční sítě a umělých kanálů, zachovaly se zde zcela mimořádné přírodní hodnoty. Uměle vybudované rybníky a jejich břehy se staly novým domovem pro mnohé druhy živočichů a rostlin, kteří byly vázané na původní mokřadní ekosystémy. Díky rozsáhlým vodním plochám se z Třeboňska stalo evropsky významné stanoviště z hlediska výskytu vodních ptáků. V současnosti je na převážné části Třeboňské pánve vyhlášená Chráněná krajinná oblast Třeboňsko.

Osídlení Třeboňska

Třeboňsko patří mezi řidčeji osídlené oblasti České republiky. Tradičním centrem regionu je malebné město Třeboň s řadou významných historických památek. V mnoha vesničkách na Třeboňsku se dodnes zachovala původní lidová architektura. K přírodnímu rázu Třeboňska přispívá absence velkých průmyslových komplexů.

Třeboňsko jako turistická oblast

Malebná krajina Třeboňska se svými rybníky, rozlehlými lesy a půvabnými vesničkami patří k významným turistickým oblastem České republiky. Díky rovinaté krajině a husté síti cyklotras nabízí Třeboňsko ideální podmínky pro cykloturistiku. Do turistické nabídky regionu patří i aktivity spojené s chovem Třeboňského kapra, kam můžeme zařadit sportovní rybolov, podzimní výlovy či pořádání Rybářských slavností v Třeboni i další akce.

Podrobné informace o historických památkách, turistice a cykloturistice případně o ubytování na Třeboňsku najdete na internetovém portále www.trebonsko.cz.

Vložte nový kometář

Vložte komentář či dotaz. U článku - Třeboňsko - zatím není zveřejněn žádný komentář.

Komentář

Všechny pole formuláře jsou povinné. Po vyplnění zobrazte "Náhled" pro kontrolu textu. Pak můžete zprávu "Odeslat". Váš e-mail nebude zveřejněn.

Rybářství Třeboň a.s.

Držitelem chráněného zeměpisné označení Evropské unie, které Třeboňský kapr obdržel v roce 2007 je společnost Rybářství Třeboň a.s.

Rybářství Třeboň a.s.

Aktuality

Pozvánka na podzimní výlovy 2019

Přijeďte se podívat na podzimní výlov jihočeského rybníka. Doporučujeme výlovy rybníků společnosti Rybářství Třeboň a.s.

16.09.19 / Aktuality

Fotografie z Rybářských slavností 2019

Fotografie z Rybářských slavností v Třeboni, konaných 16. – 18. srpna 2019.

6.09.19 / Aktuality

Výlov Rožmberka 2019

Rybník Rožmberk se letos bude lovit od 11. do 13. října 2019.

1.08.19 / Aktuality

Sportovní rybolov 2019 začíná 1. 4.

Rybářská sezona 2019 na Staňkovském, Hejtmanu a Novém Kanclíři začíná již 1. dubna! Prodej pověření zahájen!

20.03.19 / Aktuality

Partneři

Třeboň a Třeboňsko

Partnerem Rybářství Třeboň pro pořádání Rybářských slavností je provozovatel portálu Trebonsko.cz společnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

Třeboňský kapr

Rybářství Třeboň a.s. je partnerem rybářského závodu s názvem Třeboňský kapr.

Produkty z Třeboňského kapra

Doporučené recepty